Stad Kortrijk

huis-aan-huis bedeling
Stad Kortrijk

Stad Kortrijk

Maandelijks verzorgt Pro-mailing de huis-aan-huis bedeling van Stadskrant Kortrijk. De krant met plaatselijk nieuws, informatie over opkomende evenementen en algemene info van de stad wordt in gans de regio Kortrijk via ons bedeeld. Daarnaast worden er ook regelmatig kleinere gebeurtenissen aangekondigd met huis-aan-huis bedelingen op wijkniveau; lokale BBQ’s, sportfolders,… 

Huis-aan-huis bedeling